Pensioensparen bij Allianz

Met 2 euro per dag maak je al een goeie start
JE INVESTERINGSTYPE
Start early MEER
Taxes MEER
Freedom MEER
We zijn Allianz. Wij zijn hier om verzekeringen eenvoudig voor jou te maken.

Allianz, een wereldleider in verzekeringen en financiële dienstverlening, is aanwezig in meer dan 70 landen en telt meer dan 142.000 medewerkers in dienst van ruim 85 miljoen klanten. In België en Luxemburg is Allianz een belangrijke marktspeler in verzekeringen BOAR (Brand, Ongevallen, Andere Risico’s) en Leven (Voorzorg en Beleggingen). Via makelaars biedt Allianz er een brede waaier diensten voor particulieren, zelfstandigen, KMO’s en grote ondernemingen. Allianz mag in België en Luxemburg meer dan 900.000 klanten bedienen, heeft ruim 1.000 medewerkers en 2,4 miljard euro brutopremies.

Allianz Pensioensparen investeert in Plan for Life+, een verzekeringscontract van tak 23 (beleggingsfondsen) en tak 21 (met 0% waarborg) dat Allianz Benelux in België op de markt brengt.

De verzekeringnemer draagt het volledige financiële risico. Voor meer informatie, neem contact op met uw makelaar in verzekeringen. Enkel een makelaar geeft je een persoonlijk advies en staat garant voor het product dat bij jouw situatie past.

Onverminderd de mogelijkheid om een rechtsvordering in te stellen, kan je elke klacht over de uitvoering van het contract richten aan:

- De Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35, 1000 Brussel, tel. : 02/547.58.71, fax: 02/547.59.75, [email protected],

- Allianz Benelux n.v. per mail naar [email protected], per telefoon op 02/214.77.36, met een fax op 02/214.61.71 of met een brief aan Allianz Benelux n.v., 10RSGJ, Lakensestraat 35, 1000 Brussel.

Allianz Benelux n.v. – Lakensestraat 35 – 1000 Brussel – Tel.: +32 2 214.61.11 – www.allianz.be – BTW: BE 0403.258.197 – RPR Brussel Verzekeringsmaatschappij toegelaten door de NBB (Nationale Bank van België) onder codenummer 0097 om alle takken “Leven” en “niet-Leven” te beoefenen – NBB Hoofdzetel: de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be